[1]
W. R. Ragil Setiyabudi, Tina Muzaenah, Itsna Nurrahma Mildaeni, “KORELASI KEGIATAN MENTORING KE-ISLAMAN BERHUBUNGAN DENGAN PRESTASI AKADEMIK MK. AKHLAK, IBADAH DAN MUAMMALAH ”, nsj, vol. 3, no. 1, pp. 18-26, Jun. 2022.